Giáo dục là làm cho con người tìm thấy chính mình''

Ngày 28 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Vật lí

Cập nhật lúc : 08:58 26/04/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 46
( Tuần 16 năm 2019, từ 15/04/2019 đến 21/04/2019 )

Tuần: 34 (từ ngày 15/4/2019 đến ngày 20/4/2019)

 

Thứ

Buổi sáng

Buổi chiều

Nội dung công việc

Nội dung công việc

Thứ Hai 
(15/04/2019)

Nghỉ lễ (Giỗ tổ Hùng Vương)

Nghỉ lễ (Giỗ tổ Hùng Vương)

Thứ Ba 
(16/04/2019)

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Thứ Tư

(17/04/2019)

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Thứ Năm

(18/05/2019)

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Thứ Sáu

(19/04/2019)

Tiết 1 _ Thao giảng _Thầy Trị_Lớp 10B1.

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Thứ Bảy

(20/04/2019)

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Các tin khác