Nếu không có người bạn tốt thì ta khó mà biết được những sai lầm của bản thân "

Ngày 20 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Vật lí

Cập nhật lúc : 21:53 02/05/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 36
( Tuần 18 năm 2019, từ 29/04/2019 đến 05/05/2019 )

Tuần: 36 (từ ngày 29/04/2019 đến ngày 04/05/2019)

 

Thứ

Buổi sáng

Buổi chiều

Nội dung công việc

Nội dung công việc

Thứ Hai 
(29/04/2019)

Nghỉ lễ

Nghỉ lễ

Thứ Ba 
(30/04/2019)

Nghỉ lễ

Nghỉ lễ

Thứ Tư

(01/05/2019)

Nghỉ lễ

Nghỉ lễ

Thứ Năm

(02/05/2019)

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Thứ Sáu

(03/05/2019)

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Thứ Bảy

(06/05/2019)

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Các tin khác