Giáo dục là làm cho con người tìm thấy chính mình''

Ngày 20 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Vật lí

Cập nhật lúc : 10:49 07/01/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 21
( Tuần 2 năm 2019, từ 07/01/2019 đến 13/01/2019 )

Tuần: 21 (từ ngày 07/01/2019 đến ngày 12/01/2019)

 

Thứ/ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Nội dung công việc

Nội dung công việc

Thứ Hai 
(07/01/2019)

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Lên lịch báo giảng ở sổ báo giảng và trên cổng thông tin điện tử.

7h00: GVCN dự chào cờ.

Dạy và học theo thời khóa biểu.

16h30: GVCN dự chào cờ.

Dạy thay thầy Thái:

Tiết 7,8_Lớp 11B8,7_ Thầy Trị

Thứ Ba 
(08/01/2019)

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Thứ Tư 
(09/01/2019)

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Dạy thay thầy Thái:

Tiết 8_Lớp 11B9_ Cô Bình

Tiết 10_ Lớp 11B7_ Thầy Hòa

Thứ Năm 
(10/01/2019)

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Dạy và học theo thời khóa biểu.

15h40: Sinh hoạt tổ chuyên môn.

Thứ Sáu 
(11/01/2019)

Dạy và học theo thời khóa biểu.

8h00: Kiểm tra hồ sơ giáo án HKI (thầy/cô nộp tại phòng thực hành Vật lý).

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Thứ Bảy 
(12/01/2019)

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Dạy và học theo thời khóa biểu.

* Thao giảng cấp trường và cấp tổ theo kế hoạch

- Trần Nguyên Trị

- Nguyễn Thị Anh Đào (TTTD)

Lưu ý: - GV đăng ký không trùng tiết với TTCM hoặc TPCM

            - GV đăng ký thao giảng trước một tuần chậm nhất vào thứ 5 hàng tuần để TTCM lên kế hoạch kịp thời.

Các tin khác