Ngủ dậy muộn thi phí mất cả ngày, ở tuổi thanh niên mà không học tập thì phí mất cả cuộc đời "

Ngày 02 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Vật lí

Cập nhật lúc : 21:12 07/01/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 20
( Tuần 2 năm 2020, từ 06/01/2020 đến 12/01/2020 )

Tuần: 20 (từ ngày 06/01/2020 đến ngày 11/01/2020)

 

Thứ/ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Nội dung công việc

Nội dung công việc

Thứ Hai 
(06/01/2020)

Coi kiểm tra HK1

Coi kiểm tra HK1

Thứ Ba 
(07/01/2020)

7h30: Chấm bài kiểm tra HK1

Coi kiểm tra HK1

Thứ Tư 
(08/01/2020)

Coi kiểm tra HK1

13h30: Chấm bài kiểm tra HK1

Thứ Năm 
(09/01/2020)

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Sáu 
(10/01/2020)

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Thứ Bảy 
(11/01/2020)

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Lên lịch báo giảng ở sổ báo giảng và trên cổng thông tin điện tử tuần 21

Dạy và học theo thời khóa biểu

Lên lịch báo giảng ở sổ báo giảng và trên cổng thông tin điện tử tuần 21

* Thao giảng cấp trường và cấp tổ theo kế hoạch

- Đỗ Thị Hương Giang, Nguyễn Thị Anh Đào

Lưu ý: - GV đăng ký không trùng tiết với TTCM hoặc TPCM

            - GV đăng ký thao giảng trước một tuần chậm nhất vào thứ 5 hàng tuần để TTCM lên kế hoạch kịp thời.

Các tin khác