Giáo dục không phải là đổ đầy một thùng nước, mà là làm sáng lên ngọn lửa "

Ngày 02 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Vật lí

Cập nhật lúc : 10:15 14/01/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 22
( Tuần 3 năm 2019, từ 14/01/2019 đến 20/01/2019 )

Tuần: 22 (từ ngày 14/01/2019 đến ngày 19/01/2019)

Thứ/ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Nội dung công việc

Nội dung công việc

Thứ Hai 
(14/01/2019)

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Lên lịch báo giảng ở sổ báo giảng và trên cổng thông tin điện tử.

7h00: GVCN dự chào cờ.

Dạy và học theo thời khóa biểu.

16h30: GVCN dự chào cờ.

Thứ Ba 
(15/01/2019)

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Thứ Tư 
(16/01/2019)

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Thứ Năm 
(17/01/2019)

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Dạy và học theo thời khóa biểu.

15h35: Họp Tổ chuyên môn.

Nội dung: Sơ kết HK1, triển khai kế hoạch HK2.

Thứ Sáu 
(18/01/2019)

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Thứ Bảy 
(19/01/2019)

Dạy và học theo thời khóa biểu.

 

Dạy và học theo thời khóa biểu.

* Thao giảng cấp trường và cấp tổ theo kế hoạch

- Trần Nguyên Trị

- Nguyễn Thị Anh Đào (TTTD)

Lưu ý: - GV đăng ký không trùng tiết với TTCM hoặc TPCM

            - GV đăng ký thao giảng trước một tuần chậm nhất vào thứ 5 hàng tuần để TTCM lên kế hoạch kịp thời.

Các tin khác