Một gánh sách không bằng một người thầy giỏi''

Ngày 02 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Vật lí

Cập nhật lúc : 08:46 13/01/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 20
( Tuần 3 năm 2020, từ 13/01/2020 đến 19/01/2020 )

Tuần: 20 (từ ngày 13/01/2020 đến ngày 18/01/2020)

Thứ/ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Nội dung công việc

Nội dung công việc

Thứ Hai 
(13/01/2020)

Dạy và học theo thời khóa biểu.

7h00: GVCN dự chào cờ.

Dạy và học theo thời khóa biểu.

16h30: GVCN dự chào cờ.

Thứ Ba 
(14/01/2020)

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Thứ Tư 
(15/01/2020)

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Thứ Năm 
(16/01/2020)

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Thứ Sáu 
(17/01/2020)

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Thứ Bảy 
(18/01/2020)

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Lên lịch báo giảng ở sổ báo giảng và trên cổng thông tin điện tử tuần 21

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Lên lịch báo giảng ở sổ báo giảng và trên cổng thông tin điện tử tuần 21

* Thao giảng cấp trường và cấp tổ theo kế hoạch

- Đỗ Thị Hương Giang, Nguyễn Thị Anh Đào

* Chuyên đề SHCM tháng 01/2020: Trần Nguyên Trị

Lưu ý: - GV đăng ký không trùng tiết với TTCM hoặc TPCM

            - GV đăng ký thao giảng trước một tuần chậm nhất vào thứ 5 hàng tuần để TTCM lên kế hoạch kịp thời.

Các tin khác