Không có cuốn sách nào hay đối với người dốt, không có tác phẩm nào dỡ đối với người khôn "

Ngày 28 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Vật lí

Cập nhật lúc : 22:43 29/08/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 2
( Tuần 35 năm 2018, từ 27/08/2018 đến 02/09/2018 )

Tuần: 02(từ ngày 27/08/2018 đến ngày 01/09/2018)

 

Thứ/ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Nội dung công việc

Nội dung công việc

Thứ Hai

27/08/2018

Dạy và học theo thời khóa biểu

Lên lịch báo giảng ở sổ báo giảng và trên cổng thông tin điện tử.

7h00: GVCN dự chào cờ.

Dạy thay cô Vân:

Tiết 2_Lớp 12B5_Thầy Hoàng

Tiết 5_Lớp 10B1_Thầy Trị

Dạy và học theo thời khóa biểu

16h30: GVCN dự chào cờ.

 

Thứ Ba

28/8/2018

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy thay cô Vân:

Tiết 1_Lớp 10B1_Cô Đào

Tiết 3,4_Lớp 10B2,3_Cô Giang

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Tư

29/8/2018

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy thay cô Vân:

Tiết 1_Lớp 10B3_Thầy Trung

 

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Năm

30/8/2018

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

 

Thứ Sáu

31/8/2018

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Bảy

01/9/2018

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

 

 

Các tin khác