Học mà không bao giờ cảm thấy đủ, là sự khôn ngoan. Dạy mà không bao giờ cảm thấy mệt mỏi, đó là tình yêu thương "

Ngày 02 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Vật lí

Cập nhật lúc : 08:14 04/09/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 2
( Tuần 36 năm 2019, từ 02/09/2019 đến 08/09/2019 )

Tuần: 2 (từ ngày 02/09/2019 đến ngày 07/09/2019)

Thứ/ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Nội dung công việc

Nội dung công việc

Thứ Hai

02/09/2019

Nghỉ lễ Quốc khánh 02/09

Nghỉ lễ Quốc khánh 02/09

Thứ Ba

03/09/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Tư

04/09/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Tiết 2,3,4_Dạy bồ dưỡng HSG lớp 12_Thầy Trung

Thứ Năm

05/09/2019

Khai giảng năm học 2019 - 2020

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Sáu

06/09/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Tiết 2,3,4_Dạy bồ dưỡng HSG lớp 12_Cô Giang

Thứ Bảy

07/09/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Các tin khác