Mục tiêu của việc dạy dỗ một học trò là làm cho trò có khả năng thích nghi với việc không có người thầy "

Ngày 20 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Vật lí

Cập nhật lúc : 07:54 09/09/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 3
( Tuần 37 năm 2019, từ 09/09/2019 đến 15/09/2019 )

Tuần: 3 (từ ngày 9/9/2019 đến ngày 14/9/2019)

 

Thứ/ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Nội dung công việc

Nội dung công việc

Thứ Hai

9/09/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Lên lịch báo giảng ở sổ báo giảng và trên cổng thông tin điện tử.

7h00: GVCN dự chào cờ.

Dạy và học theo thời khóa biểu

16h30: GVCN dự chào cờ.

Thứ Ba

10/09/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Tư

11/09/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Tiết 2,3,4_Dạy bồ dưỡng HSG lớp 12_Thầy Trung

Thứ Năm

12/09/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

14h35: Sinh hoạt tổ chuyên môn

Thứ Sáu

13/09/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Tiết 2,3,4_Dạy bồ dưỡng HSG lớp 12_Cô Giang

Thứ Bảy

14/09/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Các tin khác