Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 28 tháng 03 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Vật lí

Cập nhật lúc : 07:54 09/09/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 3
( Tuần 37 năm 2019, từ 09/09/2019 đến 15/09/2019 )

Tuần: 3 (từ ngày 9/9/2019 đến ngày 14/9/2019)

 

Thứ/ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Nội dung công việc

Nội dung công việc

Thứ Hai

9/09/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Lên lịch báo giảng ở sổ báo giảng và trên cổng thông tin điện tử.

7h00: GVCN dự chào cờ.

Dạy và học theo thời khóa biểu

16h30: GVCN dự chào cờ.

Thứ Ba

10/09/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Tư

11/09/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Tiết 2,3,4_Dạy bồ dưỡng HSG lớp 12_Thầy Trung

Thứ Năm

12/09/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

14h35: Sinh hoạt tổ chuyên môn

Thứ Sáu

13/09/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Tiết 2,3,4_Dạy bồ dưỡng HSG lớp 12_Cô Giang

Thứ Bảy

14/09/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Các tin khác