Chúng ta có thể dạy dựa trên kinh nghiệm, nhưng chúng ta không thể dạy các bài học kinh nghiệm "

Ngày 20 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Vật lí

Cập nhật lúc : 19:58 22/01/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 42
( Tuần 4 năm 2019, từ 21/01/2019 đến 27/01/2019 )

Tuần: 23 (từ ngày 21/01/2019 đến ngày 26/01/2019)

Thứ/ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Nội dung công việc

Nội dung công việc

Thứ Hai 
(21/01/2019)

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Lên lịch báo giảng ở sổ báo giảng và trên cổng thông tin điện tử.

7h00: GVCN dự chào cờ.

Dạy và học theo thời khóa biểu.

16h30: GVCN dự chào cờ.

Dạy thay thầy Hoàng:

Tiết 6,7,8,9_ Lớp 11B11,10B13,10B14,10B13_ Thầy Hòa

Thứ Ba 
(22/01/2019)

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Dạy thay thầy Trị:

Tiết 1,2,3,4,5_Lớp 10B1,10B1,12B6,12B7, 10B6_Thầy Trung

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Dạy thay thầy Hoàng:

Tiết 6,7,9,10_Lớp 10B13,10B14,10B15

Thứ Tư 
(23/01/2019)

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Dạy thay thầy Trị:

Tiết 1,2,3_Lớp 10B7,12B6,10B7_Thầy Thái

Tiết 4,5_Lớp 12B7,10B6_Cô Giang

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Thứ Năm 
(24/01/2019)

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Dạy thay thầy Trị:

Tiết 3_Lớp 10B7_Cô Bình

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Dạy thay thầy Hoàng:

Tiết 6,8_Lớp 10B15,10B15­_Cô Đào

Thứ Sáu 
(25/01/2019)

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Dạy thay thầy Trị:

Tiết 1,2_Lớp 10B6,12B6_Thầy Thái

Tiết 3,4,5_Lớp 12B8,10B1,12B7_Cô Giang

Tiết 4 _ Thao giảng _Cô Đào_Lớp 10B8. Đề nghị thầy cô không có tiết dạy tham gia dự giờ.

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Thứ Bảy 
(26/01/2019)

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Các tin khác