Hỏi một câu chỉ dốt chốc lát. Nhưng không hỏi sẽ dốt nát cả đời ''

Ngày 02 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Vật lí

Cập nhật lúc : 14:55 01/10/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 7
( Tuần 40 năm 2018, từ 01/10/2018 đến 07/10/2018 )

Tuần: 07 (từ ngày 01/10/2018 đến ngày 07/10/2018)

 

Thứ/ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Nội dung công việc

Nội dung công việc

Thứ Hai

01/10/2018

Dạy và học theo thời khóa biểu

Lên lịch báo giảng ở sổ báo giảng và trên cổng thông tin điện tử.

7h00: GVCN dự chào cờ.

Dạy và học theo thời khóa biểu

Tiết 2,3: Dạy bồi dưỡng học sinh giỏi _ thầy Hoàng

Dạy thay cô Bình (Ốm):

Tiết 2,4_Lớp 11B3,11B2_Thầy Thái

16h30: GVCN dự chào cờ.

Thứ Ba

02/10/2018

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy thay cô Bình (Ốm):

Tiết 2_Lớp 11B2_Thầy Hoàng

Tiết 3,4_Lớp 11B1,11B4_Cô Vân

Thứ Tư

03/10/2018

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy thay cô Bình (Ốm):

Tiết 2_Lớp 11B4_Thầy Trung

Tiết 3_Lớp 11B1,11B4_Cô Giang

Thứ Năm

04/10/2018

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Sáu

05/10/2018

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy thay thầy Hòa(Thi hết học phần lớp TTCT)

Tiết 5_Lớp 12B3_ Cô Vân

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy thay cô Bình (Ốm):

Tiết 1,2_Lớp 11B3,11B2_Thầy Trị

Tiết 4_Lớp 11B1_Thầy Thái

Thứ Bảy

06/10/2018

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy thay cô Bình (Ốm):

Tiết 1,3_Lớp 11B4,11B1_Thầy Thái

Chủ nhật

07/10/2018

Dạy bồi dưỡng học sinh giỏi _ thầy Hòa

* Thao giảng cấp trường và cấp tổ theo kế hoạch

- Nguyễn Thị Nhơn

- Nguyễn Duy Hoàng

- Mai Thị Thu Vân

   Lưu ý: - GV đăng ký không trùng tiết với TTCM hoặc TPCM

               - GV đăng ký thao giảng trước một tuần chậm nhất vào thứ 5 hàng tuần để TTCM lên kế hoạch kịp thời.

Các tin khác