Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 02 tháng 04 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Vật lí

Cập nhật lúc : 14:55 01/10/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 7
( Tuần 40 năm 2018, từ 01/10/2018 đến 07/10/2018 )

Tuần: 07 (từ ngày 01/10/2018 đến ngày 07/10/2018)

 

Thứ/ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Nội dung công việc

Nội dung công việc

Thứ Hai

01/10/2018

Dạy và học theo thời khóa biểu

Lên lịch báo giảng ở sổ báo giảng và trên cổng thông tin điện tử.

7h00: GVCN dự chào cờ.

Dạy và học theo thời khóa biểu

Tiết 2,3: Dạy bồi dưỡng học sinh giỏi _ thầy Hoàng

Dạy thay cô Bình (Ốm):

Tiết 2,4_Lớp 11B3,11B2_Thầy Thái

16h30: GVCN dự chào cờ.

Thứ Ba

02/10/2018

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy thay cô Bình (Ốm):

Tiết 2_Lớp 11B2_Thầy Hoàng

Tiết 3,4_Lớp 11B1,11B4_Cô Vân

Thứ Tư

03/10/2018

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy thay cô Bình (Ốm):

Tiết 2_Lớp 11B4_Thầy Trung

Tiết 3_Lớp 11B1,11B4_Cô Giang

Thứ Năm

04/10/2018

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Sáu

05/10/2018

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy thay thầy Hòa(Thi hết học phần lớp TTCT)

Tiết 5_Lớp 12B3_ Cô Vân

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy thay cô Bình (Ốm):

Tiết 1,2_Lớp 11B3,11B2_Thầy Trị

Tiết 4_Lớp 11B1_Thầy Thái

Thứ Bảy

06/10/2018

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy thay cô Bình (Ốm):

Tiết 1,3_Lớp 11B4,11B1_Thầy Thái

Chủ nhật

07/10/2018

Dạy bồi dưỡng học sinh giỏi _ thầy Hòa

* Thao giảng cấp trường và cấp tổ theo kế hoạch

- Nguyễn Thị Nhơn

- Nguyễn Duy Hoàng

- Mai Thị Thu Vân

   Lưu ý: - GV đăng ký không trùng tiết với TTCM hoặc TPCM

               - GV đăng ký thao giảng trước một tuần chậm nhất vào thứ 5 hàng tuần để TTCM lên kế hoạch kịp thời.

Các tin khác