Trong giáo dục, không có gì đáng ngạc nhiên hơn là lượng ngu dốt mà nó tạo ra dưới dạng chân lý trì trệ "

Ngày 20 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Vật lí

Cập nhật lúc : 22:39 08/10/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 8
( Tuần 41 năm 2018, từ 08/10/2018 đến 14/10/2018 )

Tuần: 08 (từ ngày 08/10/2018 đến ngày 14/10/2018)

 

Thứ/ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Nội dung công việc

Nội dung công việc

Thứ Hai

08/10/2018

Dạy và học theo thời khóa biểu

Lên lịch báo giảng ở sổ báo giảng và trên cổng thông tin điện tử.

7h00: GVCN dự chào cờ.

Dạy và học theo thời khóa biểu

Tiết 2,3: Dạy bồi dưỡng học sinh giỏi _ thầy Hoàng

Dạy thay cô Bình (Ốm):

Tiết 7_Lớp 11B3_Thầy Thái

16h30: GVCN dự chào cờ.

Thứ Ba

09/10/2018

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy thay cô Bình (Ốm):

Tiết 6,7_Lớp 11B4,3_Thầy Trung

Thứ Tư

10/10/2018

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy thay cô Bình (Ốm):

Thứ Năm

11/10/2018

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Sáu

12/10/2018

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy thay cô Bình (Ốm):

Tiết 6,8_Lớp 11B3,11B1_Cô Giang

Tiết 9_Lớp 11B2_Thầy Thái

Thứ Bảy

13/10/2018

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy thay cô Bình (Ốm):

Tiết 6,8_Lớp 11B4,11B1_Thầy Thái

Chủ nhật

14/10/2018

Dạy bồi dưỡng học sinh giỏi _ thầy Hòa

* Thao giảng cấp trường và cấp tổ theo kế hoạch

- Nguyễn Duy Hoàng

- Nguyễn Thị Nhơn

- Mai Thị Thu Vân

Các tin khác