Trọng thầy mới được làm thầy ''

Ngày 20 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Vật lí

Cập nhật lúc : 17:20 22/10/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 9
( Tuần 42 năm 2018, từ 15/10/2018 đến 21/10/2018 )

Tuần: 09 (từ ngày 15/10/2018 đến ngày 21/10/2018)

 

Thứ/ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Nội dung công việc

Nội dung công việc

Thứ Hai

15/10/2018

Khảo sát chất lượng giữa HKI

Khảo sát chất lượng giữa HKI

Tiết 2,3: Dạy bồi dưỡng học sinh giỏi _ thầy Hoàng

Thứ Ba

16/10/2018

Khảo sát chất lượng giữa HKI

Khảo sát chất lượng giữa HKI

Thứ Tư

17/10/2018

Khảo sát chất lượng giữa HKI

13h30: Chấm bài khảo sát chất lượng giữa HKI

Thứ Năm

18/10/2018

Khảo sát chất lượng giữa HKI

Khảo sát chất lượng giữa HKI

Thứ Sáu

19/10/2018

Khảo sát chất lượng giữa HKI

13h30: Chấm bài khảo sát chất lượng giữa HKI

Thứ Bảy

20/10/2018

Khảo sát chất lượng giữa HKI

13h30: Chấm bài khảo sát chất lượng giữa HKI

Chủ nhật

21/10/2018

Dạy bồi dưỡng học sinh giỏi _ thầy Hòa

* Thao giảng cấp trường và cấp tổ theo kế hoạch

- Nguyễn Thị Nhơn

- Nguyễn Duy Hoàng

- Mai Thị Thu Vân

   Lưu ý: - GV đăng ký không trùng tiết với TTCM hoặc TPCM

               - GV đăng ký thao giảng trước một tuần chậm nhất vào thứ 5 hàng tuần để TTCM lên kế hoạch kịp thời.

Các tin khác