Đừng nói vấn đề này khó nếu không khó thì đã không thành vấn đề ''

Ngày 29 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Vật lí

Cập nhật lúc : 17:23 22/10/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 10
( Tuần 43 năm 2018, từ 22/10/2018 đến 28/10/2018 )

Tuần: 10 (từ ngày 22/10/2018 đến ngày 28/10/2018)

 

Thứ/ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Nội dung công việc

Nội dung công việc

Thứ Hai

22/10/2018

Dạy và học theo thời khóa biểu

Lên lịch báo giảng ở sổ báo giảng và trên cổng thông tin điện tử.

7h00: GVCN dự chào cờ.

Dạy và học theo thời khóa biểu

Tiết 2,3: Dạy bồi dưỡng học sinh giỏi _ thầy Hoàng

16h30: GVCN dự chào cờ.

Thứ Ba

23/10/2018

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Tư

24/10/2018

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Năm

25/10/2018

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Sáu

26/10/2018

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Bảy

27/10/2018

Dạy và học theo thời khóa biểu

Tiết 4_ Thao giảng lớp 12B5_ Cô Vân

Dạy và học theo thời khóa biểu

Chủ nhật

28/10/2018

Dạy bồi dưỡng học sinh giỏi _ thầy Hòa

* Thao giảng cấp trường và cấp tổ theo kế hoạch

- Nguyễn Thị Nhơn

- Nguyễn Duy Hoàng

- Mai Thị Thu Vân

   Lưu ý: - GV đăng ký không trùng tiết với TTCM hoặc TPCM

               - GV đăng ký thao giảng trước một tuần chậm nhất vào thứ 5 hàng tuần để TTCM lên kế hoạch kịp thời.

Các tin khác