Bóng đen trong tâm hồn phải dùng kiến thức để đuổi đi''

Ngày 20 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Vật lí

Cập nhật lúc : 15:10 21/10/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 9
( Tuần 43 năm 2019, từ 21/10/2019 đến 27/10/2019 )

Tuần: 9 (từ ngày 21/10/2019 đến ngày 27/10/2019)

 

Thứ/ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Nội dung công việc

Nội dung công việc

Thứ Hai

21/10/2019

Khảo sát chất lượng giữa học kì 1

Khảo sát chất lượng giữa học kì 1

Thứ Ba

22/10/2019

Khảo sát chất lượng giữa học kì 1

Khảo sát chất lượng giữa học kì 1

Thứ Tư

23/10/2019

7h30: Chấm bài khảo sát chất lượng giữa học kì 1_ Lớp 10

Khảo sát chất lượng giữa học kì 1

Thứ Năm

24/10/2018

Khảo sát chất lượng giữa học kì 1

13h30: Chấm bài khảo sát chất lượng giữa học kì 1_ Lớp 12

Thứ Sáu

26/10/2019

Khảo sát chất lượng giữa học kì 1

Khảo sát chất lượng giữa học kì 1

Thứ Bảy

25/10/2019

7h30: Chấm bài khảo sát chất lượng giữa học kì 1_ Lớp 11

Khảo sát chất lượng giữa học kì 1

* Thao giảng cấp trường và cấp tổ theo kế hoạch

- Nguyễn Duy Hoàng

- Trần Đăng Thái (TTrTD)

- Trần Anh Trung

   Lưu ý: - GV đăng ký không trùng tiết với TTCM hoặc TPCM

               - GV đăng ký thao giảng trước một tuần chậm nhất vào thứ 5 hàng tuần để TTCM lên kế hoạch kịp thời.

Các tin khác