Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học ''

Ngày 02 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Vật lí

Cập nhật lúc : 08:34 11/11/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 12
( Tuần 46 năm 2019, từ 11/11/2019 đến 17/11/2019 )

Tuần: 12 (từ ngày 11/11/2019 đến ngày 16/11/2019)

Thứ/ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Nội dung công việc

Nội dung công việc

Thứ Hai

11/11/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

7h00: GVCN dự chào cờ.

Dạy và học theo thời khóa biểu

16h30: GVCN dự chào cờ.

Thứ Ba

12/11/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Tư

13/11/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Năm

14/11/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Sáu

15/11/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Tiết 1_Thao giảng cấp tổ_Lớp 10B4_Thầy Trị

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Bảy

16/11/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Lên lịch báo giảng ở sổ báo giảng và trên cổng thông tin điện tử tuần 13

Dạy và học theo thời khóa biểu

Lên lịch báo giảng ở sổ báo giảng và trên cổng thông tin điện tử tuần 13

* Hướng dẫn KTSP theo kế hoạch của Nhà trường

    CM: Thầy Hòa, thầy Hoàng, thầy Trị

   CN: Cô Giang, cô Nhơn

* Thao giảng cấp trường và cấp tổ theo kế hoạch

- Nguyễn Thị Nhơn

- Trần Nguyên Trị

Lưu ý: - GV đăng ký không trùng tiết với TTCM hoặc TPCM

            - GV đăng ký thao giảng trước một tuần chậm nhất vào thứ 5 hàng tuần để TTCM lên kế hoạch kịp thời.

Các tin khác