Bóng đen trong tâm hồn phải dùng kiến thức để đuổi đi''

Ngày 29 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Vật lí

Cập nhật lúc : 09:55 19/11/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 14
( Tuần 47 năm 2018, từ 19/11/2018 đến 25/11/2018 )

Tuần: 14 (từ ngày 19/11/2018 đến ngày 24/11/2018)

Thứ/ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Nội dung công việc

Nội dung công việc

Thứ Hai

19/11/2018

Dạy và học theo thời khóa biểu

Lên lịch báo giảng ở sổ báo giảng và trên cổng thông tin điện tử.

7h00: GVCN dự chào cờ.

Dạy và học theo thời khóa biểu

16h30: GVCN dự chào cờ.

Thứ Ba

20/11/2018

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Tư

21/11/2018

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Năm

22/11/2018

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Sáu

23/11/2018

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Bảy

24/11/2018

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Hạn cuối thầy, cô gửi đề cương hướng dẫn ôn tập kiểm tra HKI cho TTCM.

* Hướng dẫn KTSP theo kế hoạch của Nhà trường(Cô Giang, thầy Hòa, thầy Trung)

* Thao giảng cấp trường và cấp tổ theo kế hoạch

- Hồ Văn Hòa (TTTD)

- Trần Đăng Thái

- Trần Anh Trung (TTTD)

Lưu ý: - GV đăng ký không trùng tiết với TTCM hoặc TPCM

            - GV đăng ký thao giảng trước một tuần chậm nhất vào thứ 5 hàng tuần để TTCM lên kế hoạch kịp thời.

Các tin khác