Người thầy giáo trung bình thích giải thích, những thầy giáo giỏi, thầy giáo năng khiếu tiết lộ những giản đơn "

Ngày 20 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Vật lí

Cập nhật lúc : 08:38 18/11/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 13
( Tuần 47 năm 2019, từ 18/11/2019 đến 24/11/2019 )

Tuần: 13 (từ ngày 18/11/2019 đến ngày 23/11/2019)

Thứ/ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Nội dung công việc

Nội dung công việc

Thứ Hai

18/11/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

7h00: GVCN dự chào cờ.

Dạy và học theo thời khóa biểu

16h30: GVCN dự chào cờ.

Thứ Ba

19/11/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Tiết 4: Thi GVDG cấp trường _ Cô Nhơn_ Lớp 10B10

Thứ Tư

20/11/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Tham gia các hoạt động chào mừng ngày NGVN 20/11

Thứ Năm

21/11/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

14h30: Thi Lí thuyết GVDG tại phòng Truyền thống _Cô Nhơn

Thứ Sáu

22/11/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Bảy

23/11/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Lên lịch báo giảng ở sổ báo giảng và trên cổng thông tin điện tử tuần 14

Dạy và học theo thời khóa biểu

Lên lịch báo giảng ở sổ báo giảng và trên cổng thông tin điện tử tuần 14

* Hướng dẫn KTSP theo kế hoạch của Nhà trường

    CM: Thầy Hòa, thầy Hoàng, thầy Trị

   CN: Cô Giang, cô Nhơn

* Thao giảng cấp trường và cấp tổ theo kế hoạch

- Nguyễn Thị Nhơn

- Trần Nguyên Trị

Lưu ý: - GV đăng ký không trùng tiết với TTCM hoặc TPCM

            - GV đăng ký thao giảng trước một tuần chậm nhất vào thứ 5 hàng tuần để TTCM lên kế hoạch kịp thời.

Các tin khác