Giáo dục là làm cho con người tìm thấy chính mình''

Ngày 20 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Vật lí

Cập nhật lúc : 13:06 26/11/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 15
( Tuần 48 năm 2018, từ 26/11/2018 đến 02/12/2018 )

Tuần: 15 (từ ngày 26/11/2018 đến ngày 01/12/2018)

Thứ/ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Nội dung công việc

Nội dung công việc

Hai

(26/11/2018)

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Lên lịch báo giảng ở sổ báo giảng và trên cổng thông tin điện tử.

7h00: GVCN dự chào cờ.

Dạy và học theo thời khóa biểu.

16h30: GVCN dự chào cờ.

Ba

(27/11/2018)

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Dạy và học theo thời khóa biểu.

(28/11/2018)

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Năm

(29/11/2018)

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Tiết 1 _ Thao giảng _Thầy Trung_Lớp 12B1.

Dạy và học theo thời khóa biểu.

15h40: Sinh hoạt tổ chuyên môn

Sáu

(30/11/2018)

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Tiết 4: Thao giảng _ Thầy Thái _ Lớp 11B7

Bảy

(01/12/2018)

Dạy và học theo thời khóa biểu.

 

Dạy và học theo thời khóa biểu.

 * Thao giảng cấp trường và cấp tổ theo kế hoạch

- Hồ Văn Hòa (TTTD)

- Trần Đăng Thái

- Trần Anh Trung (TTTD)

Lưu ý: - GV đăng ký không trùng tiết với TTCM hoặc TPCM

            - GV đăng ký thao giảng trước một tuần chậm nhất vào thứ 5 hàng tuần để TTCM lên kế hoạch kịp thời.  

Các tin khác