Sự phê bình của người bạn còn tốt hơn lời nịnh nọt của kẻ thù ''

Ngày 20 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Vật lí

Cập nhật lúc : 14:44 25/11/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 14
( Tuần 48 năm 2019, từ 25/11/2019 đến 01/12/2019 )

Tuần: 14 (từ ngày 25/11/2019 đến ngày 30/11/2019)

Thứ/ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Nội dung công việc

Nội dung công việc

Thứ Hai
(25/11/2019)

Dạy và học theo thời khóa biểu.

7h00: GVCN dự chào cờ.

Dạy và học theo thời khóa biểu.

16h30: GVCN dự chào cờ.

Thứ Ba
(26/11/2019)

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Thứ Tư

(27/11/2019)

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Dạy thay thầy Thái đi tập huấn:

Tiết 1_Lớp 10B9_Cô Đào

Tiết 5_ Lớp 10B8_Cô Bình

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Thứ Năm

(28/11/2019)

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Dạy và học theo thời khóa biểu.

14h40: Sinh hoạt tổ chuyên môn

Thứ Sáu

(29/11/2019)

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Hạn cuối thầy Hoàng, thầy Trung, thầy Trị gửi hệ thống câu hỏi định hướng ôn tập kiểm tra HKI cho TTCM

Thứ Bảy

(30/11/2019)

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Lên lịch báo giảng ở sổ báo giảng và trên cổng thông tin điện tử tuần 15

Dạy và học theo thời khóa biểu

Tiết 2: Thi GVDG cấp trường _Cô Nhơn_ Lớp 11B9

Dạy thay thầy Trung làm giám khảo thi GVDG cấp trường: Tiết 2_Lớp 11B5_Thầy Hoàng

Lên lịch báo giảng ở sổ báo giảng và trên cổng thông tin điện tử tuần 15

* Thao giảng cấp trường và cấp tổ theo kế hoạch

- Nguyễn Thị Nhơn (TTrTD)

- Trần Nguyên Trị

* Chuyên đề sinh hoạt tổ chuyên môn tháng 11: Cô Giang

Lưu ý: - GV đăng ký không trùng tiết với TTCM hoặc TPCM

            - GV đăng ký thao giảng trước một tuần chậm nhất vào thứ 5 hàng tuần để TTCM lên kế hoạch kịp thời.  

Các tin khác