Nhà trường phải luôn luôn có chủ trương tạo cho học trò một cá tính cân đối chớ không nên biến chúng thành một nhà chuyên môn "

Ngày 02 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Vật lí

Cập nhật lúc : 22:34 03/12/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 16
( Tuần 49 năm 2018, từ 03/12/2018 đến 09/12/2018 )

Tuần: 16 (từ ngày 03/12/2018 đến ngày 8/12/2018)

 

Thứ/ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Nội dung công việc

Nội dung công việc

Hai

(03/12/2018)

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Lên lịch báo giảng ở sổ báo giảng và trên cổng thông tin điện tử.

7h00: GVCN dự chào cờ.

Dạy và học theo thời khóa biểu.

16h30: GVCN dự chào cờ.

Ba

(04/12/2018)

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Tiết 1 _ Thao giảng _Cô Bình_Lớp 11B4.

(05/12/2018)

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Năm

(06/12/2018)

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Sáu

(07/12/2018)

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Bảy

(08/12/2018)

Dạy và học theo thời khóa biểu.

 

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Tiết 3 _ Thao giảng _Thầy Hòa_Lớp 11B10.

Hạn cuối gửi đề KTHKI cho TTCM

*  Thao giảng cấp trường và cấp tổ theo kế hoạch

- Phạm Thị Ngọc Bình

- Đỗ Thị Hương Giang

Lưu ý: - GV đăng ký không trùng tiết với TTCM hoặc TPCM

            - GV đăng ký thao giảng trước một tuần chậm nhất vào thứ 5 hàng tuần để TTCM lên kế hoạch kịp thời.

Các tin khác