Những thầy giáo tốt dạy học bằng trái tim, chứ không phải bằng sách vở''

Ngày 29 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Vật lí

Cập nhật lúc : 10:30 02/12/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 15
( Tuần 49 năm 2019, từ 02/12/2019 đến 08/12/2019 )

Tuần: 15 (từ ngày 02/12/2019 đến ngày 7/12/2019)

Thứ/ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Nội dung công việc

Nội dung công việc

Thứ Hai

(02/12/2019)

Dạy và học theo thời khóa biểu

7h00: GVCN dự chào cờ

Dạy và học theo thời khóa biểu

16h30: GVCN dự chào cờ

Thứ Ba

(03/12/2019)

Dạy và học theo thời khóa biểu

Tiết 3 _ Thao giảng cấp tổ _Thầy Hòa_Lớp 12B9

Dạy và học theo thời khóa biểu

 

Thứ Tư

(04/12/2019)

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Năm

(05/12/2019)

Dạy và học theo thời khóa biểu

8h40: Sinh hoạt Tổ chuyên môn

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Sáu

(06/12/2019)

Dạy và học theo thời khóa biểu

Tiết 2 _Thao giảng cấp trường _Thầy Trị_Lớp 10B4

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Bảy

(07/12/2019)

Dạy và học theo thời khóa biểu

Lên lịch báo giảng ở sổ báo giảng và trên cổng thông tin điện tử tuần 16

Dạy và học theo thời khóa biểu

Lên lịch báo giảng ở sổ báo giảng và trên cổng thông tin điện tử tuần 16

*  Thao giảng cấp trường và cấp tổ theo kế hoạch

- Phạm Thị Ngọc Bình

- Hồ Văn Hòa

* Chuyên đề sinh hoạt tổ chuyên môn tháng 12: Cô Nhơn

Lưu ý: - GV đăng ký không trùng tiết với TTCM hoặc TPCM

            - GV đăng ký thao giảng trước một tuần chậm nhất vào thứ 5 hàng tuần để TTCM lên kế hoạch kịp thời.

Các tin khác