Bóng đen trong tâm hồn phải dùng kiến thức để đuổi đi''

Ngày 20 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Vật lí

Cập nhật lúc : 21:11 28/01/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 24
( Tuần 5 năm 2019, từ 28/01/2019 đến 03/02/2019 )

Tuần: 24 (từ ngày 28/01/2018 đến ngày 03/02/2018)

Thứ/ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Nội dung công việc

Nội dung công việc

Hai

28/01/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Lên lịch báo giảng ở sổ báo giảng và trên cổng thông tin điện tử.

7h00: GVCN dự chào cờ.

Dạy và học theo thời khóa biểu.

16h30: GVCN dự chào cờ.

Ba

29/01/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Dạy và học theo thời khóa biểu.

30/01/2019

Thi chọn HSG cấp trường lớp 10, 11

Thi chọn HSG cấp trường lớp 10, 11

Năm

31/2/2018

Thi chọn HSG cấp trường lớp 10, 11

Thi chọn HSG cấp trường lớp 10, 11

Sáu

01/2/2018

Nghỉ học

Nghỉ học

Bảy

02/2/2018

Nghỉ học

 

Nghỉ học

Các tin khác