Học vấn không có quê hương, người học phải có tổ quốc ''

Ngày 02 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Vật lí

Cập nhật lúc : 22:17 10/12/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 17
( Tuần 50 năm 2018, từ 10/12/2018 đến 16/12/2018 )

Tuần: 17 (từ ngày 10/12/2018 đến ngày 15/12/2018)

Thứ/ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Nội dung công việc

Nội dung công việc

Hai

(10/12/2018)

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Lên lịch báo giảng ở sổ báo giảng và trên cổng thông tin điện tử.

7h00: GVCN dự chào cờ.

Dạy và học theo thời khóa biểu.

16h30: GVCN dự chào cờ.

Ba

(11/12/2018)

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Dạy và học theo thời khóa biểu.

(12/12/2018)

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Năm

(13/12/2018)

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Dạy và học theo thời khóa biểu.

15h30: Sinh hoạt tổ chuyên môn

Sáu

(14/12/2018)

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Bảy

(15/12/2018)

Dạy và học theo thời khóa biểu.

 

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Tiết 3 _ Thao giảng _Cô Giang _Lớp 10B12.

*  Thao giảng cấp trường và cấp tổ theo kế hoạch

- Phạm Thị Ngọc Bình

- Đỗ Thị Hương Giang

Lưu ý: - GV đăng ký không trùng tiết với TTCM hoặc TPCM

            - GV đăng ký thao giảng trước một tuần chậm nhất vào thứ 5 hàng tuần để TTCM lên kế hoạch kịp thời.

* Có kế hoạch đột xuất thông báo đến thầy cô sau.  

Các tin khác