Giảng dạy chỉ tồn tại trong lớp học, nhưng giáo dục tiếp diễn suốt đời nguời "

Ngày 02 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Vật lí

Cập nhật lúc : 14:28 09/12/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 16
( Tuần 50 năm 2019, từ 09/12/2019 đến 15/12/2019 )

Tuần: 16 (từ ngày 09/12/2019 đến ngày 14/12/2019)

Thứ/ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Nội dung công việc

Nội dung công việc

Thứ Hai

(09/12/2019)

Dạy và học theo thời khóa biểu

7h00: GVCN dự chào cờ

Dạy và học theo thời khóa biểu

16h30: GVCN dự chào cờ

Thứ Ba

(10/12/2019)

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Tư

(11/12/2019)

Dạy và học theo thời khóa biểu

Tiết 3 _ Thao giảng cấp trường _Cô Bình _Lớp 12B2

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Năm

(12/12/2019)

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Sáu

(13/12/2019)

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Bảy

(14/12/2019)

Dạy và học theo thời khóa biểu

Lên lịch báo giảng ở sổ báo giảng và trên cổng thông tin điện tử tuần 17

Dạy và học theo thời khóa biểu

Lên lịch báo giảng ở sổ báo giảng và trên cổng thông tin điện tử tuần 17

*  Thao giảng cấp trường và cấp tổ theo kế hoạch

- Phạm Thị Ngọc Bình

- Hồ Văn Hòa

* Chuyên đề sinh hoạt tổ chuyên môn tháng 12: Cô Nhơn

Lưu ý: - GV đăng ký không trùng tiết với TTCM hoặc TPCM

            - GV đăng ký thao giảng trước một tuần chậm nhất vào thứ 5 hàng tuần để TTCM lên kế hoạch kịp thời.

Các tin khác