Học không biết chán, dạy người không biết mỏi''

Ngày 20 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Vật lí

Cập nhật lúc : 09:54 16/12/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 17
( Tuần 51 năm 2019, từ 16/12/2019 đến 22/12/2019 )

Tuần: 17 (từ ngày 16/12/2019 đến ngày 21/12/2019)

 

Thứ/ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Nội dung công việc

Nội dung công việc

Thứ Hai

(16/12/2019)

Dạy và học theo thời khóa biểu

7h00: GVCN dự chào cờ.

Dạy và học theo thời khóa biểu

16h30: GVCN dự chào cờ.

Thứ Ba

(17/12/2019)

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Tư

(18/12/2019)

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Năm

(19/12/2019)

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

15h00: Sinh hoạt tổ chuyên môn

Thứ Sáu

(20/12/2019)

Dạy và học theo thời khóa biểu

Tiết 2 _Thao giảng cấp trường _Thầy Hòa _Lớp 10B6

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Bảy

(21/12/2019)

Dạy và học theo thời khóa biểu

Lên lịch báo giảng ở sổ báo giảng và trên cổng thông tin điện tử tuần 18

Dạy và học theo thời khóa biểu

Lên lịch báo giảng ở sổ báo giảng và trên cổng thông tin điện tử tuần 18

*  Thao giảng cấp trường và cấp tổ theo kế hoạch

- Phạm Thị Ngọc Bình

- Hồ Văn Hòa

* Chuyên đề sinh hoạt tổ chuyên môn tháng 12: Cô Nhơn

Lưu ý: - GV đăng ký không trùng tiết với TTCM hoặc TPCM

            - GV đăng ký thao giảng trước một tuần chậm nhất vào thứ 5 hàng tuần để TTCM lên kế hoạch kịp thời.

Các tin khác