Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được đều phi thường "

Ngày 02 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Vật lí

Cập nhật lúc : 17:07 24/12/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 19
( Tuần 52 năm 2018, từ 24/12/2018 đến 30/12/2018 )

Tuần: 19 (từ ngày 24/12/2016 đến ngày 30/12/2016)

Thứ/ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Nội dung công việc

Nội dung công việc

Hai

(24/12/2018)

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Lên lịch báo giảng ở sổ báo giảng và trên cổng thông tin điện tử.

7h00: GVCN dự chào cờ.

Dạy và học theo thời khóa biểu.

16h30: GVCN dự chào cờ.

Ba

(25/12/2018)

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Dạy và học theo thời khóa biểu.

(26/12/2018)

Kiểm tra học kỳ I

Kiểm tra học kỳ I

13h30:Chấm bài kiểm tra học kỳ I

Năm

(27/12/2018)

Kiểm tra học kỳ I

7h30:Chấm bài kiểm tra học kỳ I

Kiểm tra học kỳ I

Sáu

(28/12/2018)

Kiểm tra học kỳ I

Kiểm tra học kỳ I

Bảy

(29/12/2018)

Kiểm tra học kỳ I

Kiểm tra học kỳ I

13h30:Chấm bài kiểm tra học kỳ I

Các tin khác