Chúng ta có thể dạy dựa trên kinh nghiệm, nhưng chúng ta không thể dạy các bài học kinh nghiệm "

Ngày 02 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Vật lí

Cập nhật lúc : 21:32 04/02/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 23
( Tuần 6 năm 2020, từ 03/02/2020 đến 09/02/2020 )

Tuần: 23 (từ ngày 3/02/2020 đến ngày 8/02/2020)

 

Thứ/ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Nội dung công việc

Nội dung công việc

Thứ Hai

3/2/2020

Dạy và học theo thời khóa biểu.

7h00: GVCN dự chào cờ.

Dạy và học theo thời khóa biểu.

16h30: GVCN dự chào cờ.

Thứ Ba

4/2/2020

Nghỉ dạy

Nghỉ dạy

Thứ Tư

5/2/2020

Nghỉ dạy

Nghỉ dạy

Thứ Năm

6/2/2020

Nghỉ dạy

Nghỉ dạy

Thứ Sáu

7/2/2020

Nghỉ dạy

Nghỉ dạy

Thứ Bảy

8/2/2020

Nghỉ dạy

Lên lịch báo giảng ở sổ báo giảng và trên cổng thông tin điện tử tuần 24

Nghỉ dạy

Lên lịch báo giảng ở sổ báo giảng và trên cổng thông tin điện tử tuần 24

* Thao giảng cấp trường và cấp tổ theo kế hoạch

- Nguyễn Duy Hoàng 

- Trần Đăng Thái

Lưu ý: - GV đăng ký không trùng tiết với TTCM hoặc TPCM

            - GV đăng ký thao giảng trước một tuần chậm nhất vào thứ 5 hàng tuần để TTCM lên kế hoạch kịp thời. 

Các tin khác