Một gánh sách không bằng một người thầy giỏi''

Ngày 28 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Vật lí

Cập nhật lúc : 20:52 13/02/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 25
( Tuần 7 năm 2019, từ 11/02/2019 đến 17/02/2019 )

Tuần: 25 (từ ngày 11/02/2019 đến ngày 16/02/2018)

 

Thứ/ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Nội dung công việc

Nội dung công việc

Thứ Hai

11/2/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Lên lịch báo giảng ở sổ báo giảng và trên cổng thông tin điện tử.

7h00: GVCN dự chào cờ.

Dạy và học theo thời khóa biểu.

16h30: GVCN dự chào cờ.

Thứ Ba

12/2/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Thứ Tư

13/2/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Thứ Năm

14/2/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Dạy và học theo thời khóa biểu.

15h40: Sinh hoạt tổ chuyên môn

Thứ Sáu

15/2/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Thứ Bảy

16/2/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Dạy và học theo thời khóa biểu.

* Hướng dẫn TTSP theo kế hoạch: Thầy Hòa, cô Bình, thầy Trị

* Thao giảng cấp trường và cấp tổ theo kế hoạch

- Nguyễn Duy Hoàng  

- Mai Thị Thu Vân

Lưu ý: - GV đăng ký không trùng tiết với TTCM hoặc TPCM

            - GV đăng ký thao giảng trước một tuần chậm nhất vào thứ 5 hàng tuần để TTCM lên kế hoạch kịp thời.  

Các tin khác