Trọng thầy mới được làm thầy ''

Ngày 02 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Vật lí

Cập nhật lúc : 21:30 12/02/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 47
( Tuần 7 năm 2020, từ 10/02/2020 đến 16/02/2020 )

Tuần: 24 (từ ngày 10/02/2020 đến ngày 15/02/2020)

Thứ

Buổi sáng

Buổi chiều

Nội dung công việc

Nội dung công việc

Thứ Hai 
(10/02/2020)

Nghỉ dạy

Nghỉ dạy

Thứ Ba 
(11/02/2020)

Nghỉ dạy

Nghỉ dạy

Thứ Tư

(12/02/2020)

Nghỉ dạy

Nghỉ dạy

Thứ Năm

13/02/2020

Nghỉ dạy

Nghỉ dạy

Thứ Sáu

14/02/2020

Nghỉ dạy

Nghỉ dạy

Thứ Bảy

15/02/2020

Nghỉ dạy

Nghỉ dạy

Các tin khác