Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được đều phi thường "

Ngày 28 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Vật lí

Cập nhật lúc : 21:33 25/02/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 27
( Tuần 9 năm 2019, từ 25/02/2019 đến 03/03/2019 )

Tuần: 27 (từ ngày 25/02/2019 đến ngày 02/03/2019)

Thứ

Buổi sáng

Buổi chiều

Nội dung công việc

Nội dung công việc

Thứ Hai 
(25/02/2019)

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Lên lịch báo giảng ở sổ báo giảng và trên cổng thông tin điện tử.

7h00: GVCN dự chào cờ.

Dạy và học theo thời khóa biểu.

16h30: GVCN dự chào cờ.

Thứ Ba 
(26/02/2019)

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Tiết 1 _ Thao giảng _Cô Vân_Lớp 10B2.

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Thứ Tư

(27/02/2019)

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Tiết 10 _ Thao giảng _Thầy Thái_Lớp 11B7.

Thứ Năm

(28/03/2019)

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Thứ Sáu

(01/03/2019)

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Thứ Bảy

(02/03/2019)

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Dạy và học theo thời khóa biểu.

* Hướng dẫn TTSP theo kế hoạch: Thầy Hòa, cô Bình, thầy Trị

*Thao giảng cấp trường và cấp tổ tháng 3/2018

- Hồ Văn Hòa (TTTD)

- Trần Anh Trung (TTTD)

Lưu ý: - GV đăng ký không trùng tiết với TTCM và TPCM

            - GV đăng ký thao giảng trước một tuần chậm nhất vào thứ 5 hàng tuần để TTCM lên kế hoạch kịp thời.

Các tin khác