In trang

Kế hoạch của Tổ Ngữ Văn-Công dân Năm 2015

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

TỔ NGỮ VĂN - GDCD

 
   

 

 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập –Tự Do – Hạnh phúc

 
   

 


    Thành phố Huế, ngày 15 tháng 09 năm 2015

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỔ CHUYÊN MÔN

NĂM HỌC 2015 – 2016

Căn cứ Công văn số …/BGDĐT-GDTrH ngày … tháng 8 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2015-2016;

Căn cứ Quyết định số 2797/QĐ-BGDĐT ngày 03 tháng 8 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2015-2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Căn cứ Quyết định số 1583/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2015 của UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Ban hành kế hoạch thời gian năm học 2015-2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Căn cứ Công văn số ……/SGDĐT SGDĐT-GDTrH ngày ….tháng 8 năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2015-2016;

Căn cứ vào Phương hướng nhiệm vụ năm học 2015 - 2016 của trường THPT Bùi Thị Xuân;

Tổ Ngữ Văn – GDCD  xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên môn năm học 2015 - 2016 như sau:

 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

II. CÁC MỤC TIÊU NĂM HỌC:

III. CÁC NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỪNG THÁNG:

 

 

 

THÁNG 8/2015

- Họp GV đầu năm học để nghe phổ biến phân công chuyên môn, nhận TKB, nhận lớp chủ nhiệm

 - Tổ chuyên môn (TCM) xây dựng chương trình chính khóa và chương trình  dạy học tự chọn; xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên  năm học 2015 – 2016

- Tổ chức Tuần lễ công dân.

- GV tham gia học tập chính trị - ANQP và tập huấn phòng cháy chữa cháy.

- Học chính thức theo TKB vào ngày 24/8/2015.

- Lên nội dung trang web của tổ CM.

 

 

 

 

 

THÁNG

 9/ 2015

- Khai giảng năm học mới 2015 - 2016.

- Xây dựng kế hoạch năm học của Tổ CM và của cá nhân.

- GV đăng ký danh hiệu thi đua và đề tài SKKN.

- TTCM lập kế hoạch thao giảng, dự giờ, TTTD, GV tham gia Hội thi GVDG cấp trường và cấp tỉnh.

- Tổ chức dạy Bồi dưỡng HSG 12 bắt đầu từ ngày 01/9/2015.

- Tổ chức ôn tập kiến thức cơ bản cho HS khối 12 (Theo TKB).

- GV Đăng kí tỉ lệ bộ môn các lớp dạy.

- Hội nghị CBCC và Đại hội Công đoàn giữa nhiệm kì.

- Hướng dẫn SV Kiến tập sư phạm.

- Tổ chuyên môn tham gia tập huấn đổi mới SHTCM, dạy chủ đề (theo kế hoạch của Sở) và triển khai các chuyên đề đã được tiếp thu.

- Kiểm tra định kì tập trung K10,11.

- Lên nội dung trang web của tổ CM.

 

THÁNG 10/2015

-                - Triển khai chuyên đề Dạy – học theo chuẩn kiến thức – kĩ năng.

-                - Hội ý, trao đổi chuyên môn theo nhóm.

-                - Kiểm tra nền nếp học tập, giáo án, thanh tra, dự giờ GV.

-                - Kết hợp với Đoàn trường triển khai cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 45 cho HS khối 10.

-                - HS K10 Kiểm tra khảo sát đầu năm (Đề KT của Sở GD và ĐT).

-                - Tiếp tục bồi dưỡng HSG; Tổ chức thi chọn đội tuyển; Lập danh sách đội tuyển dự thi HSG cấp tỉnh.

-                - Tiếp tục hướng dẫn kiến tập sư phạm.

-                - Tham gia cuộc thi GVDG cấp trường.

-                - Lên nội dung trang web của tổ CM.

 

THÁNG 11/2015

 

- Đội tuyển HSG 12 tham gia dự thi HSG cấp tỉnh.

- Phát động phong trào thi đua chào mừng ngày nhà giáo VN 20-11 trong GV và HS: Thao giảng ; Đăng ký tuần học tốt, giờ học tốt. 

- Tổ CM báo cáo tình hình triển khai thực hiện đề tài STKHKT.

-                - Tổ chức cuộc thi Trang viết học trò cho HS các khối lớp (3HS/lớp).

-                - Thu và chấm bài dự thi UPU lần thứ 45 cho học sinh lớp 10.

- Tổ chức thi chọn thành lập Đội tuyển HSG khối 10 và 11.

- GV dự thi GVDG cấp trường.

- Kiểm tra, thanh tra, dự giờ GV.                

- Lên nội dung trang web của tổ CM.

THÁNG 12/2015

- Tổ chức dạy bồi dưỡng HSG khối 10 và 11.

- Họp tổ CM: Ra đề cương ôn tập HKI; Phân công ra đề Kiểm tra HKI.

- Khối 12 Kiểm tra HKI.

- Rà soát lại chương trình, lên lịch dạy bù.

- Lên nội dung trang web của tổ CM.

 

THÁNG 1/2016

- Khối 10 và 11 Kiểm tra HKI.

- GV chấm bài, nộp bài thi, nhập điểm.

- GVCN xếp loại hạnh kiểm, học lực.

- Bồi dưỡng HSG Khối 10 và Khối 11.

- Tham gia Tổ chức Hội thi STKHKT cấp trường.

- Kiểm tra hồ sơ sổ sách, giáo án của toàn thể GV.

  - Tổ CM Sơ kết HKI.

- Lên nội dung trang web của tổ CM.

 

THÁNG 2/2016

- Ổn định tình hình HS sau khi nghỉ tết Nguyên đán.

- Tham gia cuộc thi STKHKT cấp tỉnh (nếu có đề tài).

- Triển khai công tác hướng dẫn thực tập sư phạm.

- Tiếp tục bồi dưỡng HSG K10,11.

- Phát động phong trào thao giảng chào mừng 8/3.

- Kiểm tra việc ghi điểm vào máy và sổ điểm chính.

- Lên nội dung trang web của tổ CM.

 

THÁNG

 3/ 2016

- Ngoại khóa: Đêm thơ Nguyên Tiêu.

- Thao giảng chào mừng 8/3 và ngày thành lập Đoàn 26/3.

- TTCM tham gia sinh hoạt Hội đồng bộ môn.

- Kiểm tra chất lượng giữa HKII K12.

- GV thi GVDG cấp Tinh.

- Tiếp tục bồi dưỡng HSG K10, 11.

- Lên nội dung trang web của tổ CM.

 

THÁNG

 4/ 2016

- Tăng cường dự giờ thăm lớp.

- Hoàn thành Tập san Kỉ niệm 20 năm ngày thành lập trường.

- Hướng dẫn HS Khối 12 ôn tập thi tốt nghiệp THPT.

- Bồi dưỡng HSG K10, 11.

- Tổng kết thực tập sư phạm.

- Hoàn thành hồ sơ thanh tra toàn diện giáo viên.

- Rà soát lại chương trình, lên lịch dạy bù (nếu chậm).

- Hướng dẫn đề cương ôn tập và tổ chức kiểm tra học kỳ II (K12).

- Ôn thi TNTHPT cho học sinh khối 12.

- Họp tổ CM: Ra đề cương ôn tập HK II; Phân công ra đề thi HKII K10,11.

- Tổ CM thẩm định SKKN.

- Lên nội dung trang web của tổ CM.

 

THÁNG     5/2016  

- Kiểm tra học kỳ II (K10 và11).

- Ôn thi TNTHPT cho học sinh khối 12.

  - GVchấm bài, nộp bài thi, vào điểm.

  - GVCN xếp loại hạnh kiểm, học lực HKII và cả năm.

- Tổ chức lễ ra trường cho HS khối 12.

- Tổng kết, phát thưởng năm học 2014 - 2015.

- Lịch ôn tập thi lên lớp, rèn luyện trong hè. Tổ CM phổ biến đề cương ôn thi lên lớp.

  - Kiểm tra hồ sơ sổ sách, giáo án của toàn thể  giáo viên.

  - Lên nội dung trang web của tổ CM.

 

THÁNG     6+7/2016  

- Tiếp tục ôn thi TNTHPT cho HSK12.

- Coi thi, chấm thi tốt nghiệp THPT và ĐH - CĐ.

- Coi thi và chấm thi tuyển sinh 10

- Lên nội dung trang web của tổ CM.

  

Trên đây là kế hoạch hoạt động của tổ Ngữ Văn - GDCD trong năm học 2015 - 2016. Kế hoạch này đã được tổ chuyên môn thông qua và nhất trí 100%.

  

Phê duyệt của BGH nhà trường                                     Huế, ngày 15 tháng 09  năm 2015                               

         Hiệu trưởng                                                                  Tổ trưởng chuyên môn        

                                                                                              

 

 

 

 

                                                                                            NGUYỄN THỊ NGỌC LAN