In trang

Kế hoạch của Nhà trường Tháng 2 Năm 2017

stt

Nội dung

Bộ phận thực hiện

1

Ổn định nền nếp dạy và học sau thời gian nghỉ  tết Đinh Dậu.

Lãnh đạo, Đoàn TN, Ban nề nếp

2

Hướng dẫn KTSP, TTSP cuối khóa cho sinh viên năm thứ  4 trường ĐHSP, ĐHNN_ĐH Huế.

Ban chỉ đạo, TTCM, GVHD

3

Tổ chức thi thử THPTQG 2017 lần thứ nhất.

Lãnh đạo, TTCM

4

Triển khai dạy bồi dưỡng HSG khối  lớp10 và 11.

Tổ CM

5

Triển khai dạy bơi cho học sinh khối lớp 10.

Tổ CM

6

Ngoại khóa “Đêm thơ Nguyên tiêu”, Tham quan di tích nhà lưu niêm Bác Hồ tại đường Mai Thúc Loan và làng Dương Nổ

Tổ Ngữ văn-GDCD

Tổ Sử-Địa

7

Tham gia các kì thi “Tích hợp liên môn”, “Vận dụng kiến thức liên môn”, IOE, Vyolimpic Toán học và Vật lí.

Tổ CM

8

Chuẩn bị kế hoạch kỷ niệm ngày 8/3 và 26/3.

Công đoàn, Đoàn TN

9

Chuẩn bị hồ sơ quyết toán tài chính năm 2016.

Hiệu trưởng, Kế toán