In trang

Kế hoạch của Phó hiệu trưởng Nguyễn Đức Thọ Tuần 10 Năm 2014
(tuần 10 năm 2014, từ 03/03/2014 đến 09/03/2014)

KẾ HOẠCH TUẦN 27

( Từ ngày 03/3 đến 09/3)

 

 

THỨ, NGÀY

 

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

HAI (03/3)

 

7h00: Chào cờ

8h00: Làm việc với BCH đoàn.

 

16h30: Chào cờ

BA (04/3)

 

Tiết 5: lên lớp 12B5

 

TƯ (05/3)

Tiết 2: dự thao giảng môn CD – Thầy Kế - Lớp 12B12

Tiết 5: lên lớp 12B4

 

NĂM (06/3)

Tiết 2: lên lớp 12B4

Tiết 3: lên lớp 12B5

Tiết 4: Kiểm tra tập trung môn Vật Lý Khối 12

Tiết 5: Kiểm tra tập trung môn Hóa Khối 12

 

14h00: Hội ý TTCM.

15h30: Họp HĐGD

SÁU (07/3)

Tiết 3: dự thao  giảng môn Tiếng Anh – Cô T. Nga - Lớp 12B2

 

BẢY (08/3)

7h00: Họp bàn giao (LĐ, BTĐ, TKHĐ, K.Toán, T.Qũy)

9h00: Hội ý lãnh đạo

 

 

CHỦ NHẬT(09/3)

 

 

7h00: tham gia sinh hoạt 08/3