In trang

Kế hoạch của Phó hiệu trưởng Nguyễn Đức Thọ Tuần 11 Năm 2016
(tuần 11 năm 2016, từ 14/03/2016 đến 20/03/2016)

 

THỨ, NGÀY

 

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

HAI (7/3)

 

7h00: Dự chào cờ

Phục vụ hội thi GVDG cấp tỉnh

16h30: Dự chào cờ

 

BA (8/3)

 

Tiết 3 lên lớp 12B3

Tiết 4 lên lớp 12B2

14h00; Họp trực báo tại trường THPT Gia Hội

TƯ (9/3)

Kiểm tra nề nếp học sinh

 

NĂM (10/3)

Tiết 3 lên lớp 12B3

 

13h30: Họp BCH Công đoàn

SÁU (11/3)

Tiết 4 lên lớp 12B2

Dự giờ GV

BẢY (12/3)

9h00: hội ý BGH

 

CHỦ NHẬT(13/3)