In trang

Kế hoạch của Phó hiệu trưởng Nguyễn Đức Thọ Tuần 12 Năm 2014
(tuần 12 năm 2014, từ 17/03/2014 đến 23/03/2014)

KẾ HOẠCH TUẦN 29

( Từ ngày 17/3 đến 23/3)

 

 

THỨ, NGÀY

 

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

HAI (17/3)

 

7h00: Chào cờ

 

Tiết : Thao giảng môn Lý – Cô Đào - Lớp 11B6

 

BA (18/3)

 

Tiết 4: Chấm thi GVDG  môn Hóa – Cô Dung – Lớp 12B6

 

Tiết 1: dự thao giảng môn Toán – Cô Nga - Lớp 11B9

 

TƯ (19/3)

Trực lãnh đạo

Trực lãnh đạo

NĂM (20/3)

Trực lãnh đạo

 

SÁU (21/3)

Tiết 1: dự thao giảng môn Hóa – Cô Phượng - Lớp 10B3

Tiết 4: Chấm thi GVDG  môn Tin – Cô Dung – Lớp 10B3

Tiết 2: dự thao giảng môn CNCN – Thầy Đức - Lớp 11B11

Tiết 3: dự thao giảng môn Ngữ Văn – Cô H.Vân - Lớp 11B12

BẢY (22/3)

9h00: Hội ý lãnh đạo

 

CHỦ NHẬT(23/3)