In trang

Kế hoạch của Phó hiệu trưởng Nguyễn Đức Thọ Tuần 13 Năm 2014
(tuần 13 năm 2014, từ 24/03/2014 đến 30/03/2014)

KẾ HOẠCH TUẦN 30

( Từ ngày 24/3 đến 30/3)

 

 

THỨ, NGÀY

 

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

HAI (24/3)

 

7h00: Chào cờ - Tuyên truyền ngày Nước thế giới.

Tiết 4: ChấmThi GVDG  môn Hóa – Cô Dung – Lớp 10B8

Tiết 2: dự thao giảng môn Lý – Cô Đào – Lớp 11B6

16h30: Chào cờ - Tuyên truyền ngày Nước thế giới.

BA (25/3)

 

 

 

 

TƯ (26/3)

 

 

 

14h00: Tham dự toạ đàm kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại Thành Đoàn Huế.

NĂM (27/3)

Tiết 2: Chấm thi GVDG  môn Tin – Cô Dung – Lớp 12B9

 

Họp họp tổ CM.

Tiết 4: Kiểm tra định kỳ tập trung môn Tiếng Anh – Khối 10

Tiết 5: Kiểm tra định kỳ tập trung môn Toán – Khối 10

SÁU (28/3)

Than gia hội trại 26/3 tại Thanh Tân (1,5 ngày)

 

BẢY (29/3)

 

 

CHỦ NHẬT(30/3)