In trang

Kế hoạch của Phó hiệu trưởng Nguyễn Đức Thọ Tuần 14 Năm 2014
(tuần 14 năm 2014, từ 31/03/2014 đến 06/04/2014)

KẾ HOẠCH TUẦN 31

( Từ ngày 31/3 đến 06/4)

 

 

THỨ, NGÀY

 

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

HAI (31/3)

 

7h00: Chào cờ

16h30: Chào cờ

BA (01/4)

 

Tiết 5: Lên lớp 12B5

 

Tiết 3: Dự thao Thao giảng môn Hóa học – Cô Uyên – Lớp 11B6

 

TƯ (02/4)

8h00: Họp Ban chỉ đạo TTSP

Tiết 5: Lên lớp 12B5

Tiết 4: Dự thao Thao giảng môn Toán – Cô Trà – Lớp 11B10

 

NĂM (03/4)

Tiết 2: Lên lớp 12B4

Tiết 3: Lên lớp 12B5

9h30: Họp rút kinh nghiệm công tác tổ chức Hội trại 26/3. Thành phần: Ban quản trại và các Tiểu ban.

 

Tiết 3: Dự thao giảng môn Toán – Thầy Huy – Lớp 11B7

15h30: Họp HĐGD

SÁU (04/4)

 

Tiết 3: Dự thao  giảng môn Ngữ văn – Cô Dĩnh – Lớp 12B6

15h30: Tổng kết thực tập sư phạm (BCĐ, TTCM, GVHD, Giáo sinh)  Lưu ý: Giáo viên có giờ dạy vẫn tiến hành dạy bình thường

BẢY (05/4)

Tiết 3: Dự thao  giảng môn Toán – Cô Thùy – Lớp 12B10

 

TiếtSH: Giáo sinh chia tay lớp TTCN

CHỦ NHẬT(06/4)