In trang

Kế hoạch của Phó hiệu trưởng Nguyễn Đức Thọ Tuần 15 Năm 2014
(tuần 15 năm 2014, từ 07/04/2014 đến 13/04/2014)

KẾ HOẠCH TUẦN 32

( Từ ngày 07/4 đến 13/4)

 

 

THỨ, NGÀY

 

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

HAI (07/4)

 

7h00: Chào cờ

Tiết 2: Dự thao giảng môn Toán – Cô Cúc – Lớp 12B2

 

Tiết 2: Dự thao giảng môn Tiếng Anh– Cô Ba – Lớp 11B2

16h30: Chào cờ.

BA (08/4)

 

Tiết 5: Lên lớp 12B5

 

TƯ (09/4)

Nghỉ lễ “Giỗ tổ Hùng Vương”

Nghỉ lễ “Giỗ tổ Hùng Vương”

NĂM (10/4)

Tiết 2: Lên lớp 12B4

Tiết 3: Lên lớp 12B5

 

14h00: Họp TTCM

15h30: Họp tổ CM + Tổ CĐ

Thẩm định SKKN cấp trường

SÁU (11/4)

Tiết 3: Lên lớp 12B4

Tiết 5: Lên lớp 12B5

Tiết 4: Dự thao giảng môn Ngữ Văn– Cô Lệ – Lớp 11B6

 

BẢY (12/4)

 

Tiết 2: Dự thao  giảng môn Ngữ Văn– Cô Xuân – Lớp 10B2

 

CHỦ NHẬT(13/4)