In trang

Kế hoạch của Phó hiệu trưởng Nguyễn Đức Thọ Tuần 2 Năm 2016
(tuần 2 năm 2016, từ 11/01/2016 đến 17/01/2016)

 

THỨ, NGÀY

 

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

HAI (11/1)

 

7h00: Dự chào cờ

 

Kiểm tra cơ sở vật chất

16h30: Dự chào cờ

 

BA (12/1)

 

Tiết 3 lên lớp 12B3

Tiết 4 lên lớp 12B2

 

TƯ (13/1)

Kiểm tra nề nếp học sinh

 

NĂM (14/1)

Tiết 3 lên lớp 12B3

 

 

SÁU (15/1)

Tiết 4 lên lớp 12B2

 

14h00: Dự HN tỏng kết dạy thêm, học thêm tại VP sở

BẢY (16/1)

9h00: hội ý BGH

 

CHỦ NHẬT(17/1)

Họp PHHS khối sáng

13h30: Dự hội thi truyền thông SKSSVTN

14h00: Họp PHHS khối chiều