In trang

Kế hoạch của Phó hiệu trưởng Nguyễn Đức Thọ Tuần 3 Năm 2016
(tuần 3 năm 2016, từ 18/01/2016 đến 24/01/2016)

 

THỨ, NGÀY

 

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

HAI (4/1)

 

7h00: Dự chào cờ

9h00: Hội ý BGH

Kiểm tra cơ sở vật chất

16h30: Dự chào cờ

 

BA (5/1)

 

Tiết 3 lên lớp 12B3

Tiết 4 lên lớp 12B2

 

TƯ (6/1)

Kiểm tra nề nếp học sinh

 

NĂM (7/1)

Tiết 3 lên lớp 12B3

 

14h00: Họp xét hạnh kiểm học kì 1 - khối 10

15h30: Họp xét hạnh kiểm học kì 1 - khối 11

SÁU (8/1)

Tiết 2 lên lớp 12B3

Tiết 4 lên lớp 12B2

Tiết 5 lên lớp 12B2

14h00: dự HN báo cáo viên tại Thành Ủy

BẢY (9/1)

9h00: hội ý BGH

Kiểm tra nề nếp HS

CHỦ NHẬT(10/1)