In trang

Kế hoạch của Phó hiệu trưởng Nguyễn Đức Thọ Tuần 34 Năm 2018
(tuần 34 năm 2018, từ 20/08/2018 đến 26/08/2018)

KẾ HOẠCH TUẦN 1

(Từ ngày 20/8 đến 25/8/2018)

 

 

THỨ, NGÀY

 

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

HAI ( 20/8)

 

7h00: Dự Chào cờ

Kiểm tra cơ sở vật chất, sắp xếp lại phòng Hội đồng.

 

14h00: Dự hội nghị Báo cáo viên tại Thành Ủy

BA (21/8)

 

Tiết 5: Lên lớp 12B7

 

TƯ (22/8)

Trực lãnh Đạo

Tiết 3: Lên lớp 12B7

Kiểm tra nề nếp HS:

NĂM (23/8)

Tiết 1: Lên lớp 12B8

7h45: Dự Hội nghị tổng kết Công đoàn ngành (100 Lâm Hoằng)

Trực lãnh Đạo

SÁU (24/8)

Tiết 1: Lên lớp 12B8

 

 

BẢY( 25/8)

8h00: Họp với BCH CMHS

9h00: Hội ý lãnh đạo

 

Trực lãnh Đạo

CHỦ NHẬT(26/8)

 

 

8h00: Học CMHS khối 12.