In trang

Kế hoạch của Phó hiệu trưởng Nguyễn Đức Thọ Tuần 35 Năm 2017
(tuần 35 năm 2017, từ 28/08/2017 đến 03/09/2017)

KẾ HOẠCH TUẦN 2

( Từ ngày 28/8 đến 03/9/2017)

 

 

THỨ, NGÀY

 

BUỎI SÁNG

BUỔI CHIỀU

HAI ( 28/8)

 

7h00: Dự Chào cờ

8h30: Hội ý BGH

9h00: Họp liên tịch

 

BA (29/8)

 

7h30 Chỉ đạo các lớp lao động

-    14h30 Chỉ đạo các lớp lao động

TƯ (30/8)

7h30: Dự Hội nghị tổng kết CĐ ngành

 

14h00: Dự tuần SHCD khối 11

 

NĂM (31/8)

7h30: Dự tuần SHCD khối 10

-    Dự tuần SHCD khối 10

 

SÁU (01/9)

7h30 Chỉ đạo các lớp lao động chuẩn bị khai giảng

14h30 Chỉ đạo các lớp lao động

BẢY( 02/9)

Nghỉ lễ 02/9

 

Nghỉ lễ 02/9

 

CHỦ NHẬT(03/9)