In trang

Kế hoạch của Phó hiệu trưởng Nguyễn Đức Thọ Tuần 35 Năm 2018
(tuần 35 năm 2018, từ 27/08/2018 đến 02/09/2018)

KẾ HOẠCH TUẦN 2

(Từ ngày 27/8 đến 01/9/2018)

 

 

THỨ, NGÀY

 

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

THỨ HAI

( 27/8)

 

7h00: Dự Chào cờ

Kiểm tra cơ sở vật chất, sắp xếp lại phòng Hội đồng.

 

Trực lãnh đạo

16h30: Dự chào cờ

THỨ BA

(28/8)

 

Tiết 4: Lên lớp 12B8

Tiết 5: Lên lớp 12B7

 

THỨ TƯ

(29/8)

Trực lãnh Đạo

Tiết 3: Lên lớp 12B7

Tiết 4: Lên lớp 12B7

Trực lãnh đạo

 

THỨ NĂM

(30/8)

Tiết 1: Lên lớp 12B8

 

15h35: Họp Chi bộ

THỨ SÁU

(31/8)

Tiết 1: Lên lớp 12B8

 

 

THỨ BẢY

(01/9)

8h00: Họp với BCH CMHS

9h00: Hội ý lãnh đạo

 

Trực lãnh Đạo

Kiểm tra cơ sở vật chất chuẩn bị khai giảng năm học 2018-2019

CHỦ NHẬT

(02/9)

 

 

Trực tự vệ