In trang

Kế hoạch của Phó hiệu trưởng Nguyễn Đức Thọ Tuần 36 Năm 2013
(tuần 36 năm 2013, từ 02/09/2013 đến 08/09/2013)

 

THỨ, NGÀY

 

BUỎI SÁNG

BUỔI CHIỀU

HAI ( 02/9)

 

Nghỉ lễ Quốc khánh

Nghỉ lễ Quốc khánh

BA (03/9)

 

 

9h00: Hội ý BTC lễ khai giảng.

10h00: Chuẩn bị giấy mời đại biểu

 

TƯ (04/9)

 

Kiểm tra việc chuẩn bị Lễ Khai giảng năm học 2013 -2014

NĂM (05/9)

6h30: Khai giảng năm học mới

Nghỉ

SÁU (06/9)

8h00: Hội ý lãnh đạo trường (BGH, BTĐ, CTCĐ)

Cùng với ban nề nếp đi kiểm tra nề nếp học sinh.

 

BẢY(07/9)

Lên kế hoạch tuần 3

 

14h00: Gặp mặt học sinh lớp bồi dưỡng HSG K12

 

CHỦ NHẬT(08/9)