In trang

Kế hoạch của Phó hiệu trưởng Nguyễn Đức Thọ Tuần 37 Năm 2013
(tuần 37 năm 2013, từ 09/09/2013 đến 15/09/2013)

 

THỨ, NGÀY

 

BUỎI SÁNG

BUỔI CHIỀU

HAI ( 09/9)

 

7h00: Tham dự chào cờ

16h30: Tham dự chào cờ

BA (10/9)

 

7h00: lên lớp 12B4

 

 

TƯ (11/9)

 

14h00: hội ý TTCM

NĂM (12/9)

7h00: lên lớp 12B4, 12B5

9h30: kiểm tra định kì môn văn

15h30: kiểm tra định kì môn văn

SÁU (13/9)

 

 

BẢY(14/9)

7h00: lên lớp 12B4

 

 

CHỦ NHẬT

(15/9)