In trang

Kế hoạch của Phó hiệu trưởng Nguyễn Đức Thọ Tuần 4 Năm 2016
(tuần 4 năm 2016, từ 25/01/2016 đến 31/01/2016)

 

THỨ, NGÀY

 

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

HAI (25/1)

 

7h00: Dự chào cờ

9h00: Tập huấn tự vệ tại Thành Đội (03 ngày)

 

BA (26/1)

 

 

 

TƯ (27/1)

 

 

NĂM (28/1)

Tiết 3 lên lớp 12B3

 

Phân công trực tết nguyên đán Binh Thân

SÁU (29/1)

Tiết 2 lên lớp 12B3

Tiết 4 lên lớp 12B2

Tiết 5 lên lớp 12B2

 

BẢY (30/1)

9h00: hội ý BGH

Kiểm tra nề nếp HS

CHỦ NHẬT(31/1)