In trang

Kế hoạch của Phó hiệu trưởng Nguyễn Đức Thọ Tuần 40 Năm 2013
(tuần 40 năm 2013, từ 30/09/2013 đến 06/10/2013)

THỨ, NGÀY

BUỎI SÁNG

BUỔI CHIỀU

HAI

(30/9)

 

Tham gia chào cờ

Kiểm tra nề nếp HS

Tham gia chào cờ

Kiểm tra nề nếp HS

BA

(01/10)

 

Lên lớp 12B4

 

( 02/10)

 

 

NĂM

( 03/10)

lên lớp 12B4, 12B5 Tiết 1,3

Khối 12: Kiểm tra môn văn

15h30: Họp HĐSP

SÁU

( 04/10)

Dự giờ cô Hiền (T3)

Lên lớp 12B4,5 (T4,5)

 

BẢY

(05/10)

Lên lớp 12B5 tiết 1

 

 

CHỦ NHẬT

(06/10)